Skip to content

Cart

Your bag is empty

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus/
EU försäkran om overensstämmelse

1. Henkilönsuojain (tuote-, tyyppi tai sarjanumero) /
Personlig skyddsutrustning (produkt-, typ-, parti- eller serienummer):

Kuulas heijastin/reflector
Terra heijasti/reflector
Mothy heijastin/reflector
Kohva heijastin/reflector
Loiste  heijastin/reflektor
Tähti heijastin/reflector
Vanhala heijastin/reflector
…………….

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
Tillverkarens namn och adress eller dennes representants namn och address:

Seija Lukkala, Harjutie 14, 03100, Nummela
…………….

3. Tämä vaatimustenmukaisuus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

4. Vakuutuksen kohde (henkilönsuojaimen tunniste:
Föremålet för försäkran:

Kuulas heijastin/reflector
Terra heijasti/reflector
Mothy heijastin/reflector
Kohva heijastin/reflector
Loiste  heijastin/reflektor
Tähti heijastin/reflector
Vanhala heijastin/reflector
…………….

5. Edellä kuvattu kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamis-lainsäädännön mukainen:
Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

Henkilönsuojainasetus/Förordningen (EU) 2016/425

6. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai tekniset spesifikaatiot, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som tillämpats eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

Henkilönsuojainasetus/Förordningen (EU) 13356: 2001
……
…………

7. Ilmoitettu laitos Työterveyslaitos nro 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen /
Det anmälda organet Finnish Institute of Occupational Health (No 0403) har utfört EU-typkontroll (modul B) och utfärdat EU-typintyget   …………….

8. Globe Hopen puolesta allekirjoittanut:

Miisa Asikainen