GLOBE HOPE – GLOBAALISTI NAISTEN PUOLESTA

world_vision

Maaliskuussa voimaannutaan ja voimaannutetaan naisia. Tänään vietettävän YK:n kansainvälisen naistenpäivän lisäksi haluamme Globe Hopella nostaa erityisesti tulevien viikkojen aikana esille sukupuolten välisen tasa-arvon keskeneräisyyttä sekä Suomessa että maailmalla.

Sen ohella, että olemme yrityksenä työllistäneet 20 vuoden ajan pääasiassa ennakkoluulottomia suunnanäyttäjänaisia, harva tietää, että myös osa aherruksemme tuotosta kohdennetaan globaalin naisasian ratkaisemiseksi: olemme tehneet vuodesta 2020 alkaen yhteistyötä Suomen World Visionin kanssa, minkä kautta olemme mukana auttamassa Ruandan maaseudun naisia ja heidän perheitään.

Lahjoitamme jokaisesta ylijäämämateriaaleista valmistetusta messumattotuotteesta 10 % äärimmäisessä köyhyydessä eläville naisille ja lapsille Ruandaan. Lahjoituksilla turvaamme Ruandan Umuravan alueen puhtaan veden saantia, tuemme lasten terveydenhuoltoa sekä kehitämme lasten koulutusta ja parannamme näin ollen perheiden yleisiä toimeentulomahdollisuuksia.

Haluamme Globe Hopella laittaa hyvää eteenpäin, koska jokaisella naisella ja tytöllä on oikeus kasvaa turvassa ja terveenä sekä rakentaa elämäänsä omaan suuntaansa. Kumppanimme Suomen World Vision on yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä ja itsenäinen osa maailman suurinta globaalia kummilapsijärjestöä World Visionia.


Ostamalla World Vision -yhteistyötuotteitamme myös sinulla on mahdollisuus puuttua Etelä-Ruandassa Umuravassa tapahtuvaan sukupuolittuneeseen vääryyteen ja väkivaltaan. Meille Globe Hopella auttamiseen osallistuminen on tärkeää, koska koemme oman hyvinvointimme velvoittavan meitä väkivallanjatkumon katkaisemiseen myös muualla maailmassa. We can do it!